Terapi-Rask

Rikke Rask Møller

Væsentlige værdier for mig er respekt for mennesket som enestående og værdifuldt. Jeg har tiltro til det enkelte menneskes ressourcer og handleevne, og jeg mener, at vi selv rummer redskaber og muligheder til at løse vore problemer.

Terapi og motivationsforløb

Der er ikke to personer, der er ens – derfor bliver alle terapiforløb og motivationsforløb tilrettelagt individuelt. Jeg tilbyder terapi eller motivationsforløb baseret på samtale, kropsbevidsthed og energiarbejde. Det er en helhedsterapi, hvor opmærksomhed på tanker, følelser, krop og energi er i fokus. Et forløb er som at være på rejse i sig selv og målet er at få klarhed over hvem du i virkeligheden er. Vi arbejder med At sætte sprog og forståelse på følelser og krop. Lære at handle i overenstemmelse med følelser og tanker. Kunne være i kroppen og mærke egen energi. Forstå og mærke sig selv og det nærværende dilemma som en del af historien. Klargøre ønsker for fremtiden. Bevidstgøre egne ressourcer. Acceptere sig selv som man er. At håndtere modstand og sorg. I løbet af forløbet vil du hurtigt opleve at du har fornyet energi, mindre stress, mere åbenhed og kraft. I nogle forløb kan det være gavnligt at kombinere terapien med massage. Alle forløb foregår som en harmonisk dialog med indre udvikling, bevidstgørelse af relationer og muligheder i omgivelserne. Jeg anvender følgende psykoterapeutiske metoder: gestaltterapi, kropsterapi og kognitiv terapi.

Kontakt mig

Ring på tlf. nr 20 34 95 94 eller send en besked herunder.

Luk menu